Liên hệ

CÔNG TY DU HỌC HÀN QUỐC HANKANG

Văn phòng Hankang: Khu văn phòng A-B, tòa nhà Imperia Garden – 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 036 610 9999

Email: kr.hankang@gmail.com